Deventer Symfonisch Orkest

Het bestuur

Bestuur Deventer Symfonisch Orkest

Een vereniging kan niet bestaan zonder vrijwilligers. Het bestuur van de vereniging zorgt ervoor dat alles rond het orkest goed geregeld en georganiseerd wordt.

Het bestuur bestaat uit:

Betty Kellaert

Petra Hegeman – Secretariaat

Frank Heezen – Penningmeester (begrotingen en jaarrekenng)

Bert van Leeuwen – Penningmeester (boekhouding en ledenadministratie)

Contact

bestuur@dso-deventer.nl

penningmeester@dso-deventer.nl