Deventer Symfonisch Orkest

Het bestuur

Bestuur Deventer Symfonisch Orkest

Een vereniging kan niet bestaan zonder vrijwilligers. Het bestuur van de vereniging zorgt ervoor dat alles rond het orkest goed geregeld en georganiseerd wordt.

_ASC7722

_ASC7754
_ASC7742
_ASC7746
_ASC7757

Sietske Verheijden, voorzitter, 0570-634075 /
06-23200639

Jan Mastenbroek, penningmeester,
06-29286438

Jacomine van den Berg, secretaresse, 0570-591937

Theo Lescure, algemeen bestuurslid, 06-38564382

” …Als voorzitter wil ik vooral goed luisteren wat er in het orkest leeft. Besturen betekent eigenlijk goede voorwaarden creëren opdat iedereen enthousiast met elkaar kan blijven musiceren!”
“….Een muzikant, hoboïst in mijn geval, en een penningmeester hebben een ding gemeen; ze gaan voor een goede balans. De een met voldoende gevoel en de ander met voldoende ratio. Tussen beiden probeer ik een goede balans te vinden,”
“… Er gaat niets boven samen muziek maken! Ik zie het vervullen van de secretaristaken als mijn bijdrage voor het plezier dat ik met het samenspelen in het DSO ervaar.”
“…..De taak van een tweede violist is om te zorgen voor een goedlopende begeleiding zodat niemand de weg kwijt raakt. Ook als bestuurslid probeer ik het orkest te besturen tot een goedlopend geheel.”